Ερώτηση: Από ποιους παράγοντες εξαρτάται κυρίως το μήκος ακινητοποιήσεως:

 • 1) Από το μήκος και βάρος του οχήματος και την πίεση που ασκείται στον ποδομοχλό των φρένων.
  2) Από το χρόνο αντιδράσεως του οδηγού, την κατάσταση των φρένων, την πίεση στον ποδομοχλό φρένων, την κατάσταση των ελαστικών, την επιφάνεια και κατάσταση του οδοστρώματος (βρεγμένο κλπ.).
  3) Από το χρόνο αντιδράσεως του οδηγού και την ταχύτητα του ανέμου.

Ερώτηση: Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, κινούμενο σε οδικό δίκτυο με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, προς την ίδια κατεύθυνση, επιτρέπεται να κινείται:

 • 1) Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Την αριστερή τη χρησιμοποιεί μόνο για προσπέρασμα ή άλλες ειδικές περιπτώσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
  2) Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας δεν επιτρέπεται να τη χρησιμοποιήσει σε καμιά περίπτωση.
  3) Και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Ερώτηση: Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα κατά τη διάρκεια που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδηγήσεως:

 • 1) Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 3 έτη τουλάχιστον.
  2) Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 5 έτη τουλάχιστον.
  3) Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 10 έτη τουλάχιστον.

Ερώτηση: Ο σκοπός της αντλίας αντιπηκτικού σε ένα σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα είναι:

 • 1) Να διατηρεί σταθερή την πίεση στο σύστημα.
  2) Να τροφοδοτεί το σύστημα με πεπιεσμένο αέρα για να διατηρούνται σταθερές οι τιμές της ανώτερης και κατώτερης πιέσεως λειτουργίας στα αεροφυλάκια.
  3) Να ψεκάζει με αντιπηκτικό υγρό τον πεπιεσμένο αέρα, για να μην παγώνουν τα διάφορα εξαρτήματα στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Ερώτηση: Όταν η αποσύμπλεξη είναι δύσκολη, ποια είναι η πιθανή αιτία:

 • 1) Ο δίσκος να είναι κολλημένος στο σφόνδυλο (βολάν).
  2) Τα υλικά τριβής (φερμουίτ) να έχουν υπερθερμανθεί.
  3) Να υπάρχουν λάδια ή γράσο στα υλικά τριβής (φερμουίτ).

Ερώτηση: Όταν ο πετρελαιοκινητήρας εκπέμπει υπερβολική αιθάλη (κάπνα), τι πρέπει να κάνετε:

 • 1) Να αλλάξετε το λάδι λιπάνσεως.
  2) Να επισκευάσετε αμέσως τον κινητήρα.
  3) Να ελέγξετε και να ρυθμίσετε την αντλία και τους εγχυτήρες καυσίμου (μπεκ) και να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα.

Ερώτηση: Ποια αιτία προκαλεί την υπερθέρμανση του κινητήρα:

 • 1) Η κακή λειτουργία του θερμοστάτη.
  2) Η αύξηση της εξωτερικής θερμοκρασίας.
  3) Η υπερβολική κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση: Θέλετε να στρίψετε προς τα αριστερά. Ποια διαδοχική σειρά ενεργειών πρέπει να κάνετε:

 • 1) Θέτετε σε λειτουργία τον δείκτη αλλαγής πορείας, τοποθετείστε στη σωστή θέση στο δρόμο, παρατηρείτε την κυκλοφορία που ακολουθεί.
  2) Παρατηρείτε την κυκλοφορία που ακολουθεί, θέτετε σε λειτουργία τον δείκτη αλλαγής κατευθύνσεως, τοποθετείστε στη σωστή θέση στο δρόμο.
  3) Τοποθετείστε στη σωστή θέση στο δρόμο, θέτετε σε λειτουργία τον δείκτη αλλαγής κατευθύνσεως, παρατηρείτε την κυκλοφορία που ακολουθεί.

Ερώτηση: Ο καθαρισμός του φίλτρου αέρα του κινητήρα επιβάλλεται:

 • 1) Για τη μείωση της καταναλώσεως λαδιού.
  2) Για τον καλύτερο καθαρισμό του αέρα.
  3) Για τη διευκόλυνση αναρροφήσεως της κανονικής ποσότητας αέρα χωρίς εμπόδια.

Ερώτηση: Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ΑΒS):

 • 1) Αποτρέπει το μπλοκάρισμα του διαφορικού στις στροφές.
  2) Αποτρέπει την ολίσθηση των τροχών κατά την επιτάχυνση.
  3) Αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών, όταν φρενάρετε σε βρεγμένο δρόμο.